...
Petrovany oficiálna stránka obce

Kaštieľ

Kaštieľ v Petrovanoch

Kaštieľ v Petrovanoch slúžil do roku 1918 ako poľovnícke sídlo.

Kaštiel

      Areál barokovo-klasicistického kaštieľa s parkom je situovaný v miernom svahu západnej expozície v centrálnej polohe obce Petrovany.
V roku 1427 boli Petrovany veľkou dedinou so 41 poddanskými usadlos?ami. Potomkovia šľachtica Sinka, ktorí v 15. storočí prijali priezvisko "Szentpétery", tu mali svoje kuriálne miesto s dvoma dvormi - nižným pri kostole a vyšným pri ceste smerom ku Prešovu, kde bol aj mlyn. V nižnom dvore si postavili zemiansku kúriu, ktorá v priebehu nasledujúcich dvoch storočí kvôli majetkovým sporom postupne schátrala. V roku 1691 bol zemepánom v Petrovanoch gróf Szentiványi.

      Jeho vnučka Žofia sa vydala za baróna Františka Klobušického, čím sa obec stala majetkom tejto šľachtickej rodiny. V roku 1756 udelila Mária Terézia Klobušickovcom grófsky titul. V tom istom roku dal vnuk Františka Klobušického Žigmund na mieste Szentpéteryovského renesančného kaštieľa vybudovať nový barokový kaštieľ, ktorý bol dokončený v roku 1767.
Kaštieľ slúžil ako poľovnícke sídlo pre grófske rodiny až do roku 1918. V roku 1814 bol pánom kaštieľa i majetku gróf Vincent Klobušický, ktorý sa tu však nezdržiaval. Posledným majiteľom z tohto šľachtického rodu bol v roku 1856 gróf Ján Klobušický, ktorého dcéra kontesa Regina sa vydala za grófa Juraja Szirmaya de Szirma-Besényi, a tak vlastníctvo kaštieľa i majetku prešlo na túto šľachtickú rodinu. Szirmayiovci sa v kaštieli vôbec nezdržiavali, lebo mali rozsiahle majetky po celom vtedajšom Uhorsku. Istý čas bol majetok v árende. Koncom 19. storočia odkúpil kaštieľ i čas? pôdy barón Alfonz Vécseyi. Barón Vécseyi tu býval s manželkou a dcérou do roku 1918, kedy odišiel do Debrecína v Maďarsku a kaštieľ odpredal miestnym obchodníkom židovského náboženstva, ktorí ho využívali na uskladňovanie tovarov. Od nich kúpil kaštieľ v roku 1923 MUDr. Vladimír Pospíšil, vtedajší riaditeľ Československého štátneho detského domova v Košiciach, ktorý tu po čiastočnej adaptácii priestorov nasledujúceho roku 1924 zriadil ústav pre duševne a telesne chybné deti do 15. roku veku.  

      Ústav bol umiestnený len v hlavnej budove, druhý objekt slúžil aj naďalej obchodníkom ako skladisko a dve miestnosti využívala miestna škola ako vyučovacie triedy. Pospíšil postupne adaptoval obidve budovy pre potreby zariadenia liečebného typu, na poschodí hlavného objektu kaštieľa bola zriadená kuchyňa, sklad potravín a byt majiteľa. 
Areál kaštieľa pozostáva z hospodárskeho priestoru, vstupnej časti (nádvoria) a prírodno-krajinárskej dispozície. Vstupná čas? (nádvorie) je riešené oválnou plochou zelene s komunikačným objazdom. Oválna trávnatá plocha so symetricky vysadenými ihličnatými drevinami má priečnu kompozičnú os orientovanú na hlavný vstup do kaštieľa. Severozápadne od hlavnej budovy kaštieľa je situovaná stavba ľadovne s čitateľným barokovým tvaroslovím, ktorá v súčasnosti slúži ako sklad. V severozápadnej časti parku je realizovaná novostavba Kláštora sestier dominikánok so sadovou úpravou exteriérov.
      Prírodno-krajinársky park vznikol pri barokovo-klasicistickom kaštieli z roku 1756 na ploche staršej vidieckej záhrady koncom 19. storočia, kedy kaštieľ i časť pôdy odkúpil barón Alfonz Vécseyi. V dobe svojho vzniku to bola rozsiahlejšia dispozícia, ktorá bola redukovaná zmenou funkčného využitia objektov, kedy sa areál uzavrel a okrajové partie boli rozparcelované. Pôvodne bola stará stavba ohradená ochranným valom - vodnou priekopou, ktorú dal gróf Klobušický zasypa? a ponechal len malý rybník. Boli dobudované ďalšie hospodárske, prevádzkové objekty a vrátnica, čím sa pozmenila aj pôvodná dispozícia nádvoria, ktoré bolo pravdepodobne funkčne spevneným dvorom. Kaštieľ a hospodárske budovy rozčleňovali areál na relatívne samostatné časti - nádvorie so vstupom vo východnej časti, hospodárske plochy v západnej časti, ovocný sad v severozápadnej a okrasná časť v južnej a centrálnej časti areálu.

     Dispozícia okrasnej plochy bola osovo orientovaná na záhradnú fasádu zakladaná s cieľom zachovania hlavného priehľadu z balkóna do okolitej krajiny. V centre osového priehľadu bolo založené jazierko, ktorého situovanie sa zachovalo dodnes. Porastová štruktúra a druhové zloženie porastov nesú základné princípy zakladania prírodno-krajinárskych parkových kompozícii z druhej polovice 19. storočia. Park tvorí jednotný komplex s areálom kaštieľa, kde vzájomná väzba architektonického a sadovníckeho diela vytvára integrálny celok.


Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Adriana Pavlíkov

referendum

Kontakt na DSS

Sociálne siete

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

odvoz odpadu 2023

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Napíšte nám

l

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:06

Slnko zapadá:16:29

1820 byvateľov
MŠ a ZŠ
Lekár
Šport
Kostol
Kaštel