Menu
...
Petrovany oficiálna stránka obce

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 5. 2024

Objednávka 21/05/2024- 43

Hudobné vystúpenie - hudobnej skupiny ICONITO na 720. výročí obce Petrovany 01.06.2024

2 900,00 EUR

ICON- art s. r. o

Obec Petrovany

27. 5. 2024

Objednávka 21/05/2024- 42

Objednávka zástava, vlajka -štátny znak, EU - Europarlamente voľby 2024

54,00 EUR

Dominika Dulíková Megatlač

Obec Petrovany

21. 5. 2024

Objednávka 20/05/2024- 41

Vypracovanie VO- Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy v obci Petrovany

400,00 EUR

Maiana Consulting, s.r.o.

Obec Petrovany

21. 5. 2024

Objednávka 20/05/2024- 40

Reprezentačné - Guličkové pero - 720. výročie obce

96,00 EUR

Tampex Prešov, s.r.o.

Obec Petrovany

21. 5. 2024

Objednávka 20/05/2024 - 39

prenájom pódia + strechy na slávnosti obce Petrovany 01.06.2024 720. výročie obce

2 096,00 EUR

LProduction Slovakia s. r. o.

Obec Petrovany

20. 5. 2024

Objednávka 17/05/2024 - 38

Oprava - výmena verejného osvetlenia

Neuvedené

O.S.V.O. comp. a.s.

Obec Petrovany

20. 5. 2024

Objednávka 16/05/2024- 37

Smetné nádoby 120l čierna - 10ks 120l zelená - 10ks 120l modrá - 10ks 120l žltá - 10ks 1100l

1 267,68 EUR

Združenie obcí Ekotorysa

Obec Petrovany

20. 5. 2024

Objednávka 16/05/2024 - 36

Servisný zásah ČOV Petrovany - čistenie MBR modulov - uvedenie MBR systému do prevádzky - spotreb

1 192,32 EUR

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

20. 5. 2024

Objednávka 15/05/2024- 35

Poskytnutie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s prípravou Žiadosti o poskytn

500,00 EUR

Ing. Mariana Tomková

Obec Petrovany

20. 5. 2024

Objednávka 15/05/2024- 34

Hydrologické údaje o kvalite vody ( BSK5, ChSKCrr, NL) v toku Torysa v lokalite Petrovany rkm 47,1

147,60 EUR

Slovenský hydrometeorologický ústav

Obec Petrovany

20. 5. 2024

Objednávka 15/05/2024- 33

Hydrologické údaje toku Torysa - Qa a Q355 prietok- obec Petrovany

192,00 EUR

Slovenský hydrometeorologický ústav

Obec Petrovany

20. 5. 2024

Objednávka 15/05/2024-32

Polohopisné výškopisné zameranie v extraviláne k. ú. Petrovany pre projekt cesty v lokalite približn

380,00 EUR

Ing. Jozef Kaščák- GeoReal

Obec Petrovany

15. 5. 2024

Objednávka 10/05/2024- 31

Prekopanie úseku( odvodnenie)- Veselá ulica. Kopanie hrobu (cintorín Petrovany) 2x vývoz betónovýc

Neuvedené

Slavomír Petrík

Obec Petrovany

15. 5. 2024

Objednávka 10/05/2024-30

Smetná nádoba 1100 l

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Petrovany

15. 5. 2024

Objednávka 10/05/2024- 29

Vypracovanie GP na zameranie stavieb a majetkovoprávne vysporiadane pozemkov v areáli Spojenej školy

2 000,00 EUR

Ing. Jozef Kaščák- GeoReal

Obec Petrovany

15. 5. 2024

Objednávka 10/05/2024- 28

Vypracovanie projektovej dokumentácie "chodník pre peších Petrovany" Miesto stavby: EKN 1947/8, 204

9 200,00 EUR

HRD Projex, s.r.o.

Obec Petrovany

15. 5. 2024

Objednávka 09/05/2024- 27

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania- prieskum trhu

480,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Petrovany

9. 5. 2024

Objednávka 06/05/2024- 26

čistenie ciest motorovým vozidlom MAN TGM 18 s metlou a vysávačom Bucher 10 hodín

840,00 EUR

VEDOS, s.r.o.

Obec Petrovany

6. 5. 2024

Objednávka 03/05/2024 - 25

Oprava osvetlenia v obci Petrovany. 4 miesta

Neuvedené

O.S.V.O. comp. a.s.

Obec Petrovany

3. 5. 2024

Objednávka 25/042024/2- 23

Vypracovanie žiadosti - Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného

1 560,00 EUR

OPEN DOOR s.r.o.

Obec Petrovany

29. 4. 2024

Objednávka 29/04/2024-24

Reprezentačná taška s potlačou 720. výročie obce Petrovany

380,00 EUR

3b,s.r.o.

Obec Petrovany

25. 4. 2024

Objednávka 19/04/2024-22

Výšivka na uteráky- 720. výročie Obce Petrovany - 100ks

173,40 EUR

Tampex Prešov, s.r.o.

Obec Petrovany

19. 4. 2024

Objednávka 19/04/2024-21

Darčeky s potlačou na 720. výročie obce Skladací dáždnik- 100ks Guličkové pero - 100ks USB 4GB- 1

1 426,80 EUR

Tampex Prešov, s.r.o.

Obec Petrovany

16. 4. 2024

Objednávka 15/04/2024- 20

Ozvučenie - dom smútku

4 700,00 EUR

SUNNY-S spol. s r.o.

Obec Petrovany

11. 4. 2024

Objednávka 09/04/2024- 19

vypracovanie VO na projekt: Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Petrovany

400,00 EUR

MARCO GROUP s.r.o.

Obec Petrovany

11. 4. 2024

Objednávka 03/04/2024- 18

Chlórnan sodný 3 sudy- ČOV Petrovany

Neuvedené

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

18. 3. 2024

Objednávka 18/03/2024-17

Servisné prehliadky revízie plynových a tlakových zariadení /OS 2024/

1 126,80 EUR

Janka Matejová- PLYNOMASERVIS

Obec Petrovany

18. 3. 2024

Objednávka 14/03/2024 - 16

Objednávka Toaletnej kabíny na Slávnosti obce 01.06.2024- 720 výročie

401,40 EUR

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Obec Petrovany

13. 3. 2024

Objednávka 12,/03/2024- 15

Vypracovanie GP na určenie vlastníckych práv k pozemku p.č. KN-C 541 v k.ú. Petrovany

1 299,00 EUR

Ing. Jozef Kaščák- GeoReal

Obec Petrovany

13. 3. 2024

Objednávka 12/03/2024 - 14

Vypracovanie GP na určenie vlastníckych práv k časti pozemku z P.č. KN-C 540/1 ( KN-E 1822/1) v k.ú.

295,00 EUR

Ing. Jozef Kaščák- GeoReal

Obec Petrovany

13. 3. 2024

Objednávka 12/03/2024 -13

Vypracovanie GP na oddelenie pozemku z p.č. KN-C 47/1 v k.ú. Petrovany

390,00 EUR

Ing. Jozef Kaščák- GeoReal

Obec Petrovany

13. 3. 2024

Objednávka 12/03/2024- 12

Objednávka na dezinsekciu rómskej komunity v časti Močarmany, Petrovany

5 418,74 EUR

DLC s.r.o.

Obec Petrovany

13. 3. 2024

Objednávka 12/03/2024-11

Zabezpečenie procesu verejného obstarávanie prieskum trhu

600,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Petrovany

12. 3. 2024

Objednávka 11/03/2024-10

objednávka vývoz a likvidácia kalu ČOV Petrovany

1 644,00 EUR

DLC s.r.o.

Obec Petrovany

8. 3. 2024

Objednávka 07/03/2024- 09

plastové okno s montážou- zdravotné stredisko

457,27 EUR

STAVEL, spol. s r.o.

Obec Petrovany

8. 3. 2024

Objednávka 04/03/2024- 08

Výmena printu evakuácie- výťah- Zdravotné stredisko

1 711,20 EUR

Schindler- Rajnak David

Obec Petrovany

8. 3. 2024

Objednávka 04/03/2024-07

Vypracovanie znaleckého posudku Parcela EKN 1822/1

300,00 EUR

Ing. Kamil Čverha , PhD.

Obec Petrovany

6. 3. 2024

Objednávka 05/03/2024-8/2

Objednávka na deratizáciu rómskej komunity v časti Močarmany, Petrovany

3 651,76 EUR

DLC s.r.o.

Obec Petrovany

4. 3. 2024

Objednávka 23/02/2024- 06

Hygienické a kancelárske potreby

469,08 EUR

Lyreco CE, SE

Obec Petrovany

4. 3. 2024

Objednávka 23/02/2024- 05

Vypracovanie projektovej dokumentácie- Nové priestory pošty v obci Petrovany

1 650,00 EUR

Ing. Adrián Vavrek- AV projekt

Obec Petrovany

23. 2. 2024

Objednávka 19/02/2024-04

Vyškopisné polohopisné zameranie hranice exisujúcej komunikácie, priekopy, priepustov, prvkov inžini

400,00 EUR

Ing. Jozef Kaščák- GeoReal

Obec Petrovany

22. 2. 2024

Objednávka 15/02/2024- 03

Výmena štetiniek a čistenie vertikálneho sita -ČOV Petrovany

1 376,88 EUR

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

12. 2. 2024

Objednávka 06/02/2024- 02

Vývoz a likvidácia kalu ČOV Petrovany

1 644,00 EUR

DLC s.r.o.

Obec Petrovany

15. 1. 2024

Objednávka12/01/2024-01

Objednávka- chlórnan sodný ČOV Petrovany

Neuvedené

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

29. 12. 2023

28/12/2023-56

Objednávka- výťah zdravotné stredisko - technická špecifikácia- Montáž GSM brany

1 606,80 EUR

Schindler- Rajnak David

Obec Petrovany

18. 12. 2023

15/12/2023-55

Objednávka- projektová dokumentácia chodník Od OÚ smer Prešov

3 800,00 EUR

leško projekt

Obec Petrovany

13. 12. 2023

12/12/2023-54

Objednávka- obrubníky

2 616,78 EUR

Leier Baustoffe SK, s. r.o.

Obec Petrovany

1. 12. 2023

30/11/2023-53

Objednávka- nastavenie kyslíkovej sondy ČOV Petrovany

Neuvedené

SOFTVOLT, s.r.o

Obec Petrovany

9. 11. 2023

08/11/2023-52/2

Objednávka- zimná údržba ciest a komunikácii

Neuvedené

Ondrej Kolenič

Obec Petrovany

9. 11. 2023

08112023-52

Chlórnan sodný ČOV

Neuvedené

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

17. 10. 2023

17102023-51

Realizácia schodov- cintorín ( Dom smútku)

2 500,00 EUR

ALMAJO- FO s.r.o.

Obec Petrovany

13. 10. 2023

13102023-50

Servisný zásah ČOV- výmena štetiniek vertikálneho sita.

Neuvedené

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

9. 10. 2023

09102023-49

Verejné obstarávanie - zákazka s nízkou hodnotou- projektová dokumentácia

600,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Petrovany

14. 9. 2023

14092023-48/2

úprava a odstránenie kríkov, čistenie potoka, dokončenie neukončenej cesty

Neuvedené

Slavomír Petrík

Obec Petrovany

14. 9. 2023

14092023-48/1

úprava terénu- ZŠ Petrovany, Močarmany, cintorín

Neuvedené

Slavomír Petrík

Obec Petrovany

14. 9. 2023

14092023-48

Dokončovacie stavebné práce- odvodnenie telocvične - Športový areál

Neuvedené

GARANT SERVIS, s.r.o.

Obec Petrovany

14. 9. 2023

14092023-47

Dokončovacie stavebné práce- internetová prípojka- Športový areál

Neuvedené

GARANT SERVIS, s.r.o.

Obec Petrovany

12. 9. 2023

12092023-46

Blokové schody- cintorín

Neuvedené

MPL TRADING spol. s r.o.

Obec Petrovany

11. 9. 2023

11092023-45

Projektová dokumentácia- rekonštrukcia chodníka ku škole

Neuvedené

leško projekt

Obec Petrovany

7. 9. 2023

07092023-44

Dolina- osvetlenie

3 256,80 EUR

ELESTRA

Obec Petrovany

6. 9. 2023

06092023-43

Odstránenie havarijného stavu- regulačnej stanice plynu na OCÚ

Neuvedené

PLYNOMA, spol. s r.o.

Obec Petrovany

6. 9. 2023

06092023-42

studňa - cintorín ( rúry , poklop)

Neuvedené

JMJ, spol. s r.o.

Obec Petrovany

6. 9. 2023

06092023-41

Generálna oprava kuchynského robota MŠ

Neuvedené

DS GASTRO by DS Machines s.r.o.

Obec Petrovany

28. 8. 2023

28082023-40

Odstránenie havarijného stavu kotla č. 2- Zdravotné stredisko

Neuvedené

PLYNOMA, spol. s r.o.

Obec Petrovany

11. 8. 2023

11082023-39

Odstránenie havarijného stavu kotla číslo 1- Zdravotné stredisko

Neuvedené

PLYNOMA, spol. s r.o.

Obec Petrovany

11. 8. 2023

11082023-38

Realizácia VO- nákup osobného automobilu

500,00 EUR

TENDERTEAM, s.r.o.

Obec Petrovany

11. 8. 2023

11082023-37

Realizácia VO- dezinsekcia a deratizácia

Neuvedené

TODO s.r.o.

Obec Petrovany

11. 8. 2023

11082023-36

Vypracovanie 5.NMS pre projekt zníženie energetickej náročnosti budovy OCÚ

360,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Petrovany

31. 7. 2023

31072023-35

Vypracovanie 2. NMS pre projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany.

360,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Petrovany

31. 7. 2023

31072023-34

Smetné nádoby

Neuvedené

Združenie obcí Ekotorysa

Obec Petrovany

10. 7. 2023

10072023-33

Vývoz- stavebná suť- zberný dvor

Neuvedené

Kosit, a.s.

Obec Petrovany

30. 6. 2023

30062023-32/2

vypracovanie projektovej dokumentácie- Zdravotné stredisko

Neuvedené

Ing. Adrián Vavrek- AV projekt

Obec Petrovany

22. 6. 2023

22062023- 32

Očkovanie zamestnanca

Neuvedené

PETKEMED s.r.o

Obec Petrovany

19. 6. 2023

19062023-31

výrub- živý plot ZŠ Petrovany likvidácia čiernej skládky- Močarmany kopanie 2x hrob cintorín čist

Neuvedené

Slavomír Petrík

Obec Petrovany

15. 6. 2023

15062023- 30

Vývoz a likvidácia kalu z ČOV.

Neuvedené

DLC s.r.o.

Obec Petrovany

15. 6. 2023

15062023- 29

Vývoz bio odpadu- hrebeňový odpad z ČOV

Neuvedené

Kosit, a.s.

Obec Petrovany

5. 6. 2023

05/06/2023-28

Objednávka- Výmena osvetlenia PARK, DOM SMÚTKU

Neuvedené

ELESTA

Obec Petrovany

31. 5. 2023

31/05/2023-27/1

Objednávka- servisný zásah ČOV

Neuvedené

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

31. 5. 2023

31/05/2023-27

Objednávky- vypracovanie energetického ohodnotenia komunitného centra

Neuvedené

Eneco, s.r.o.

Obec Petrovany

31. 5. 2023

31/05/2023-26

Objednávka- prenájom Toaletnej kabínky - Folklórne slávnosti.

209,40 EUR

TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Obec Petrovany

30. 5. 2023

30/05/2023-25

Objednávka- strava

Neuvedené

Acem s.r.o.

Obec Petrovany

30. 5. 2023

30/05/2023-24

Objednávka- vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb

Neuvedené

RNDr. Radomír Babiak,PhD.

Obec Petrovany

26. 5. 2023

26/05/2023-23

Objednávka- zábradlie so sklom vrátane postranného madla.

2 201,20 EUR

steelREX s.r.o.

Obec Petrovany

19. 5. 2023

19/05/2023-22

Objednávka- prečistenie kanalizácie

182,40 EUR

MP KANAL service s.r.o

Obec Petrovany

18. 5. 2023

18/05/2023-21

Objednávka- vypracovanie skúšobnej prevádzky ČOV.

Neuvedené

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

15. 5. 2023

15/05/2023-20

Objednávka- dopravné značky

556,20 EUR

Plutko, s.r.o.

Obec Petrovany

12. 5. 2023

12/05/2023-18

Objednávka- skriňa - Zasadačka

1 691,00 EUR

Dk- design s.r.o.

Obec Petrovany

9. 5. 2023

09/05/2023-17

Objednávka- oprava verejného osvetlenia

471,00 EUR

O.S.V.O. comp. a.s.

Obec Petrovany

5. 5. 2023

05/05/2023-16/2

Objednávka - kosačka

4 269,00 EUR

Taiš Husquarna

Obec Petrovany

4. 5. 2023

04/05/2023-16

Objednávka- rozpor kalu na aplikáciu do pôdy ako hnojivo

Neuvedené

EL spol. s r.o.

Obec Petrovany

28. 4. 2023

28/04/2023-15

Objednávka - hygienické a kancelárske potreby

Neuvedené

DELP s.r.o.

Obec Petrovany

20. 4. 2023

20/04/2023-14

Objednávka- nakládka a odvoz zeminy

Neuvedené

Jozef Fejerčák - FEJPOL

Obec Petrovany

20. 4. 2023

20/04/2023-13

Objednávka- servisný zásah ČOV Petrovany

Neuvedené

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

20. 4. 2023

20/04/2023-12

Objednávka- servis ČOV Petrovany

Neuvedené

PROX T.E.C. Poprad, spol. s r. o.

Obec Petrovany

20. 4. 2023

20/04/2023-11

Objednávka- pracovné oblečenie

Neuvedené

Canis Safety a.s.

Obec Petrovany

18. 4. 2023

18/04/2023-10

Objednávka- Matričné doklady

57,60 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Petrovany

17. 4. 2023

17/04/2023-09

Objednávka- kancelárske potreby

277,93 EUR

Lyreco CE, SE

Obec Petrovany

12. 4. 2023

12/04/2023-08

Objednávka- Pracovný stôl

740,28 EUR

Jana Birošová- JOMA Nábytok

Obec Petrovany

11. 4. 2023

11/04/2023-07

Objednávka - potlač darčekových tašiek

382,08 EUR

Tampex Prešov, s.r.o.

Obec Petrovany

28. 3. 2023

20/03/2023-06

vypracovanie znaleckého posudku

Neuvedené

Ing.Jurko Pavel

Obec Petrovany

25. 1. 2023

25/01/2023-05

závierka roka 2022

1 920,00 EUR

Úradovňa. plus, s.r.o.

Obec Petrovany

24. 1. 2023

20/01/2023-04

metrologické overenie

Neuvedené

Peter Ort- MONTecho

Obec Petrovany

24. 1. 2023

20/01/2023-03

odhŕňanie snehu

Neuvedené

Ondrej Kolenič

Obec Petrovany

24. 1. 2023

17/01/2023-02

vývoz zeminy

Neuvedené

Jozef Fejerčák - FEJPOL

Obec Petrovany

24. 1. 2023

09/01/2023-01

právny audit

420,00 EUR

JUDr. Martin Staroň, advokát

Obec Petrovany

21. 12. 2022

13/12/2022-02

Zimná údržba

Neuvedené

Jozef Fejerčák - FEJPOL

Obec Petrovany

21. 12. 2022

11/12/2022-01

Zimná údržba

Neuvedené

Ondrej Kolenič

Obec Petrovany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kontakt na DSS

Sociálne siete

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov
1820 byvateľov
MŠ a ZŠ
Lekár
Šport
Kostol
Kaštel