Menu
...
Petrovany oficiálna stránka obce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 2. 2024

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 21/2024

Zmluva 19/02/2024

Neuvedené

Obec Petrovany

KRONOSPAN, s.r.o.

21. 2. 2024

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze odpadu VOK

Dodatok č.1 /20022024

Neuvedené

Združenie obcí Ekotorysa

Obec Petrovany

15. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Petrovany v roku 2024

Zmluva 26/01/2024

10 000,00 EUR

Obec Petrovany

Telovýchovná jednota Petrovany

12. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Obec Petrovany na financovanie stravovania žiakov štátnych škôl a školských zariadení v roku 2024

Zmluva 12/01/2024

34 308,43 EUR

Obec Petrovany

Acem s.r.o.

12. 2. 2024

Zmluva o združenej dodávke Elektriny 7300025140 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

Zmluva 09/02/2024

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Petrovany

12. 1. 2024

Dohoda o poskytovaní finančných prostriedkov

11/01/2024

12 000,00 EUR

Obec Petrovany

Domov sv. Dominika

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Petrovnay na rok 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie 012024

5 000,00 EUR

Obec Petrovany

Rímskokatolícka farnosť sv Petra a Pavla

3. 1. 2024

Dohoda o poskytovaní finančných prostriedkov

02/01/2024

6 000,00 EUR

Obec Petrovany

LIRI ao

29. 12. 2023

Dodatok č. 01/2024 - podporná energeticka služba

Dodatok č.01/2024 28/12/2023

Neuvedené

NeoEnergia s.r.o.

Obec Petrovany

29. 12. 2023

Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2024 28/12/2023

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Petrovany

29. 12. 2023

Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. Z58180013

Dodatok č. 5 k zmluve č. Z58180013

Neuvedené

EBA, s.r.o.

Obec Petrovany

20. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 560/2023

8 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej repuliky

Obec Petrovany

6. 12. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok č. 05/12/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Petrovany

4. 12. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 2012_ 306

Dodatok č. 2 /01122023

Neuvedené

Obec Petrovany

Spravbytkomfort, a.s. Prešov

28. 11. 2023

Zmluva o prenájme

Zmluva č. 022023

936,00 EUR

PROFI DEKOR s.r.o

Obec Petrovany

14. 11. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 840,00 EUR

Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ Prešov

Obec Petrovany

2. 11. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

702/109/2023/ÚP

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Petrovany

2. 11. 2023

Zmluva o spolupráci

N 20231017063

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálných vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Petrovany

17. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5100002738

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Petrovany

13. 10. 2023

Zmluva o dielo

11102023-00

4 800,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Petrovany

13. 10. 2023

Mandátna zmluva

11102023

3 000,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Petrovany

28. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

13092023

2 000,00 EUR

Ing. Vladimír Vaščák

Obec Petrovany

21. 9. 2023

Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

2/2023

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Petrovany

20. 9. 2023

Zmluva o dielo č. 20230903

Zmluva o dielo č. 20230903

84,00 EUR

IFOsoft s.r.o

Obec Petrovany

25. 8. 2023

Zmluva č.2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_203 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu

Zmluva č.2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_203

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Petrovany

25. 8. 2023

Zmluva o príspevku na zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov

č. D/42/2023

Neuvedené

SAD Prešov, a.s.

Obec Petrovany

10. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v obci Petrovany

IROP-Z302091DHL1-91-108

39 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR

Obec Petrovany

9. 8. 2023

Zmluva o zriadení zberného miesta

Zmluva 03/08/2023

Neuvedené

Obec Petrovany

OZV Pneu, s.r.o.

7. 8. 2023

Zmluva č. 918/2023/OPR o poskytnutí dotácie

Zmluva č.918/2023/OPR

3 500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Petrovany

20. 7. 2023

Dodatok č. 4 k zmluve KŽP-PO4-SC441-2018-39/R042

Dodatok č. 4

Neuvedené

Obec Petrovany

Slovenská inovačná a energetická agentúra

20. 7. 2023

Príkazná zmluva

22/VO09/2023/EL-KSVO

400,00 EUR

RZMO Prešov - Šariš

Obec Petrovany

7. 6. 2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

7 189,11 EUR

Jaroslav Kačala

Obec Petrovany

30. 5. 2023

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/247

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Petrovany

22. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

012023

3 000,00 EUR

Obec Petrovany

Rímskokatolícka farnosť sv Petra a Pavla

15. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

ZMLUVA č. 1423 337

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Petrovany

10. 5. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2023-0438

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS)

Obec Petrovany

10. 5. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2023- 0438

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS)

Obec Petrovany

27. 4. 2023

Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č.10/2017/SMC

Dodatok č. 10

Neuvedené

Slovak medical Company, a.s

Obec Petrovany

21. 4. 2023

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku

21042023

9 000,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Petrovany

13. 4. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Petrovany

Ministerstvo vnútra SR

31. 3. 2023

Zmluva o dielo

31/03/2023

180,00 EUR

CUBS plus, s. r. o.

Obec Petrovany

30. 3. 2023

Dodatok č.5 k zmluve o prenájme nebytových priestorov

Dodatok č.5

400,00 EUR

Obec Petrovany

Fy EP- foto - Erik Peržel

24. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov

24/2023

37 359,00 EUR

Obec Petrovany

Acem s.r.o.

22. 3. 2023

Dodatok č. 01 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

1130611 č. 01

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Petrovany

21. 3. 2023

Dohoda o poskytovaní finančných prostriedkov

02022023

6 000,00 EUR

Obec Petrovany

LIRI ao

21. 2. 2023

Notárska zápisnica - kúpna zmluva

Urbariát Močarmany - kúpna zmluva

1,00 EUR

Obec Petrovany

Spoločenstvo pozemkov, lesa a urbariátu Močarmany, pozemkové spoločenstvo Petrovany

16. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

1602/2023

420,00 EUR

JUDr. Martin Staroň, advokát

Obec Petrovany

7. 2. 2023

Zmluva o pripojení VSD

Zmluva o pripojení VSD

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Petrovany

7. 2. 2023

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2023

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Petrovany

27. 1. 2023

Poistná zmluva

26012023-03

87,83 EUR ročne

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Petrovany

27. 1. 2023

Zmluva - BOZP

26012023-02

216,00 EUR štvrťročne

ATH-PO Trade s.r.o.

Obec Petrovany

27. 1. 2023

Mandátna zmluva

26012023-01

126,00 EUR štvrťročne

ATH-PO Trade s.r.o.

Obec Petrovany

25. 1. 2023

Zmluva o dielo

25/01/2023-01

2 076,00 EUR mesačne

Úradovňa. plus, s.r.o.

Obec Petrovany

21. 12. 2022

Zmluva o úvere

1098/CC/22

150 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Petrovany

7. 9. 2022

Audit

202209

4 500,00 EUR

Ing. Eva Husovska

Obec Petrovany

7. 9. 2022

Školská jedáleň

202208

38 000,00 EUR

Acem s.r.o.

Obec Petrovany

16. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

202207

3 334,00 EUR

Telovýchovná jednota Petrovany

Obec Petrovany

27. 4. 2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku

202206

3 000,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť sv Petra a Pavla

Obec Petrovany

27. 4. 2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku

202205

6 000,00 EUR

LIRI ao

Obec Petrovany

7. 4. 2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku

202204

5 400,00 EUR 150€/mesiac a osobu

Domov sv. Dominika

Obec Petrovany

28. 2. 2022

zmluva o dielo

2022/2

Neuvedené

L+H KOM s.r.o.

Obec Petrovany

24. 2. 2022

zmluva o poskytovaní služieb

2022/1

Neuvedené

AN fors, spol.s.r.o

Obec Petrovany

31. 1. 2022

zmluva

202203

1 623,00 EUR

Kooperatíva poisťovňa a.s.

Obec Petrovany

17. 1. 2022

Dohoda o poskytovaní finančných prostriedkov

17012022

6 000,00 EUR

Obec Petrovany

LIRI ao

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kontakt na DSS

Sociálne siete

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov
1820 byvateľov
MŠ a ZŠ
Lekár
Šport
Kostol
Kaštel