Petrovany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - OZNAM: Výzva na úhradu daní a poplatkov

výzva na úhradu daní a poplatkov najneskôr do 31.12.2023

Obec Petrovany ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na zaplatenie nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, poplatku za komunálny odpad a poplatku za odvádzanie odpadových vôd (kanalizácia) za rok 2023 prípadne za predchádzajúce roky.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov a poplatníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a poplatok za odvádzanie odpadových vôd (kanalizácia) prípadne iné záväzky voči obci neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr v lehote uvedenej v rozhodnutí respektíve do 31.12.2023 a to buď v pokladni obecného úradu v Petrovanoch alebo prevodom na účet obce Petrovany.

Dátum vloženia: 5. 12. 2023 12:28
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2023 12:48
Autor: Správce Webu