Aktuality

Aktuality

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

-

Oznámenie Obecného úradu Petrovany k výrubu stromov (tzv. zlaté stromy).

 

Dňa 10.9.2014 bola na Obecný úrad v Petrovanoch doručená žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti Bratislava o výrub stromov v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Obecný úrad v Petrovanoch ako kompetentný orgán zvolal konanie za účelom vydania rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu  na deň 24.9.2014. Na základe predloženej dokumentácie a znaleckého posudku spoločenského ohodnotenia drevín Obecný úrad Petrovany vydal v súlade s príslušnými právnymi predpismi rozhodnutie dňa 25.9.2014 pod Sp. Zn.: 235/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.9.2014. V tomto rozhodnutí obec za vyťažené stromy v súlade s § 48 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. uložila Národnej diaľničnej spoločnosti uhradiť finančnú náhradu vo výške 387 012,92 €. Finančné prostriedky prišli na účet obce dňa 24.10.2014. Na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 11.12.2014, poslanci uznesením č. 15 a 16 prijali tieto finančné prostriedky do rozpočtu obce a rozhodli o ich ďalšom použití. Sumu 150 000 € preradili na investičný účet obce, z ktorého boli čerpané v súlade s platnými právnymi predpismi a uzneseniami obecného zastupiteľstva.     

 

Príloha č. 1 : žiadosť o výrub stromov

Príloha č. 2 :rozhodnutie

Prílohy č. 3 :uznesenia obecného zastupiteľstva 

Dátum vloženia: 6. 11. 2018 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 11. 2018 0:00
Autor: Správce Webu
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK