Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa

Kam pôjdete v lete na dovolenku?

Celkom hlasov:
2105
Hlasovanie začalo:
8. 3. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Kontakt na DSS

 

www.domovsvdominika.sk

051/7797611

 

Navigácia

Obsah

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“,

www.minv.gov.sk

Názov projektu: Petrovany - Vodovod

 

Kód projektu: NFP312061G140

Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci Petrovany do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.

Špecifickým cieľom projektu je rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Hlavná aktivita projektu je podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode

Spôsob realizácie:

A. Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody do DN 150 vrátane zemných prác, rúrového vedenia, armatúr, revíznych šachiet, spätnej úpravy pozemných komunikácií (len v nutnom rozsahu šírky ryhy), úprava okolia výdajného miesta pitnej vody spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody.

Miestom realizácie projektu je časť obce Petrovany obývaná marginalizovanou rómskou komunitou.

Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK žijúci v obci a jej bezprostrednom okolí.

Rozšírenie vodovodov umožní zlepšenie prístupu 502 príslušníkov MRK k pitnej a úžitkovej vode.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

P0156 – Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu – 502

          P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach - 1

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                 10/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:             08/2018

Celková výška oprávnených výdavkov:                          251 000 €
Výška NFP:                                                                         238 450 €
Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Opatrenie 6.1, Špecifický cieľ 6.1.1
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:  Obec Petrovany, 082 53 Petrovany 317Typ projektu:   investičný, dopytovo-orientovaný projekt
Fáza realizácie:  začiatok projektu

Informačný leták tu ku stiahnutiu