Chronologické údaje

Základné chronologické údaje obce Petrovany

 • 11. – 13. storočie vznik kostola
 • 13. storočie vznik dedinského sídliska
 • 14. storočie pôsobenie farárov Jána a Mikuláša
 • 1965 správa o pánskom mlyne pri Petrovanoch nad Torysou
 • 1756 postavenie barokového kaštieľa
 • 1768 postavenie školy pri kostole
 • 1878 postavenie školy pri cintoríne
 • 1934 postavenie školy a bytu pre riaditeľa na Chotári
 • 1923 Domov sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila
 • 1929 zavedenie elektriny do obce
 • 1934 požiarna striekačka motorová
 • 1941-1946 vybudovaná cesta Vysielač do Záborského
 • 1946 zriadenie knižnice
 • 1950 založenie obchodu Jednota
 • 1952 zavedenie autobusovej linky
 • 1951 montáž miestneho rozhlasu
 • 1965 zlúčenie obcí Petrovany a Močarmany pod názvom Petrovany
 • 1962 postavenie novej školy pri ihrisku
 • 1964 zjednotenie družstiev pod názvom Zlatý klas Petrovany
 • 1965 zriadenie poštového úradu a otvorenie novej pošty v KD Močarmany
 • 1966 potok cez obec zregulovaný a zasypaný
 • 1967- 1975 výstavba ciest a asfaltovanie miestnych komunikácií
 • 1971 výstavba budovy obecného úradu a kultúrneho domu
 • 1973 výstavba parku
 • 1974 výstavba domu služieb
 • 1974 výstavba reštaurácie po asanácii elektrického mlyna
 • 1975 úprava cesty do Záborského
 • 1976 výstavba diaľnice
 • 1978 výstavba bytoviek
 • 1981 výstavba garáži obecného podniku služieb
 • 1982 park pri obecnom úrade
 • 1982 chatová osada Ruža
 • 1983 rómska materská škola
 • 1983 – 2002 autobusová linka Kendice – Petrovany pre školské deti
 • 1990 zavedenie plynu do obce
 • 1991 – 1992 napojenie domácnosti na plyn
 • 1992 výstavba novej farskej budovy
 • 1993výstavba skládky domového odpadu
 • 1995 výstavba kláštora sestier dominikánok
 • 1998 zriadenie digitálnej telefónnej ústredne
 • 2002 prístavba telocvične k základnej škole
 • 2001 napojenie časti obce na vodovod
 • 2002 postavenie domu nádeje /smútku/