Zberný dvor

Prevádzkové hodiny na Zbernom dvore v Petrovanoch od 01.04.2024

  • Utorok 14:00 - 17:00 hod.
  • Štvrtok 14:00 - 17:00 hod.
  • Sobota 09:00 - 12:00 hod.