Vítame Vás na stránke obce Petrovany

Základné údaje

Obec Petrovany

sa nachádza v severnej časti Košickej kotliny, na terase nad východným brehom Torysy v nadmorskej výške 270 m. Košická kotlina je erózno-tektonického pôvodu, vyplnená neogénnymi ílami, pieskovcami a zlepencami. Klimaticky patrí do teplej oblasti, v januári je priemerná teplota – 3 oC, v júli 19 – 20 oC, so zrážkami 550 – 650 mm ročne. Petrovany ležia 8 km južne od centra Šariša – Prešova.

Kraj: Prešovský
Pošta: Petrovany, PSČ 082 53
Telefónna predvoľba: 051 Prešov
Pokrytie signálom GSM: T-mobile, Orange, O2, 
Počet obyvateľov: 1820 
Školy: materská, základná 1 - 9 ročník
Zdravotníctvo: praktický lekár pre dospelých, detská lekárka, lekáreň
Pamiatkové objekty: Kaštieľ, Kostol 
Šport a kultúra: futbalové ihrisko, telocvičňa, posilňovňa, malé futbalové ihrisko, Tenisový kurt, 
Dopravné spojenie: frekventované autobusové spojenie Petrovany - Prešov, Petrovany - Košice, Vlakové spojenie Kendice - Prešov, Kendice - Kysak - Košice

1

Z východnej strany kotlinu ohraničuje Slánske pohorie, zo západnej predsunuté pahorkatiny Šarišskej vrchoviny s Čiernou horou v jej južnej časti. Zo severnej strany údolie uzatvárajú vrchy Veľká stráž, Malá stráž a Kapušiansky hradný vrch. Na juhu je kotlina otvorená.

Hlavnú sídelnú os kotliny tvorí údolie rieky Torysy, ktorá preteká údolím a pred reguláciou a vybudovaním ochrannej hrádze tvorila veľké meandre s náplavami usadenín štrkopieskov, hlín, ale aj kamenných nánosov.

Rovinný až mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria usadeniny mladších treťohôr, štvrtohorné náplavy, svahové a sprašové hliny. Zväčša je odlesnený, les je iba vo východnej časti (dub, hrab, breza, jelša). Sú tu nivné, hnedozemné a illimerizované pôdy.

2