Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 6. 2024

Zmluva o spolupráci

Zmluva 31/05/2024-1

10 000,00 EUR

Obec Petrovany

VEDOS, s.r.o.

8. 6. 2024

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Vargovčíková Ľudmila

1,00 EUR

Obec Petrovany

Ľudmila Vargovčíková

27. 5. 2024

Dodatok 2/2024 k zmluve

Dodatok 2/2024

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Petrovany

23. 5. 2024

Zmluva o zbere a sprostredkovaní stavebného odpadu

Zmluva 20/05/2024

Neuvedené

Združenie obcí Ekotorysa

Obec Petrovany

23. 5. 2024

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva č. SVSN-0201202418

Neuvedené

ENVI- PAK, a.s.

Obec Petrovany

23. 5. 2024

Zmluva o združenej dovávke elektriny 9600514017 pre odberateľov kategórie Podnikatelia

Zmluva č. 96005174017

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Petrovany

10. 5. 2024

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Frišo Ján

3,00 EUR

Ján Frišo

Obec Petrovany

7. 5. 2024

Dodatok č. 1 k mandatnej zmluve zo dňa 11.10.2023

Dodatok č.1 26/04/2024

Neuvedené

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Petrovany

3. 5. 2024

Zmluva o službách č. 18/04/2024

Zmluva č. 25/04/2024/2

1 560,00 EUR

OPEN DOOR s.r.o.

Obec Petrovany

25. 4. 2024

Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného uradu

Dodatok č. 3

Neuvedené

Mesto Prešov

Obec Petrovany

24. 4. 2024

Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb technika energetiky

Zmluva č.1 /2024

360,00 EUR

Milan Stribula- MISTRAL

Obec Petrovany

15. 4. 2024

Zmluva o dielo

Zmluva 28/03/2024

256 762,49 EUR

Sales Corp s. r. o.

Obec Petrovany

12. 4. 2024

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - František Kolenič

1,00 EUR

František Kolenič

Obec Petrovany

12. 4. 2024

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Močarmany pozemky

1,00 EUR

Hrubý, Mizerová, Hnatová, Oľšavská

Obec Petrovany

4. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 1424 328

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Petrovany

18. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Petrovany v roku 2024

Zmluva 05/03/2024

1 000,00 EUR

Obec Petrovany

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Prešov

11. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_548

Dodatok č.1 K Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZS_PKPO_548

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Petrovany

21. 2. 2024

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 21/2024

Zmluva 19/02/2024

Neuvedené

Obec Petrovany

KRONOSPAN, s.r.o.

21. 2. 2024

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze odpadu VOK

Dodatok č.1 /20022024

Neuvedené

Združenie obcí Ekotorysa

Obec Petrovany

15. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Petrovany v roku 2024

Zmluva 26/01/2024

10 000,00 EUR

Obec Petrovany

Telovýchovná jednota Petrovany

12. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Obec Petrovany na financovanie stravovania žiakov štátnych škôl a školských zariadení v roku 2024

Zmluva 12/01/2024

34 308,43 EUR

Obec Petrovany

Acem s.r.o.

12. 2. 2024

Zmluva o združenej dodávke Elektriny 7300025140 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

Zmluva 09/02/2024

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Petrovany

12. 1. 2024

Dohoda o poskytovaní finančných prostriedkov

11/01/2024

12 000,00 EUR

Obec Petrovany

Domov sv. Dominika

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Petrovnay na rok 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie 012024

5 000,00 EUR

Obec Petrovany

Rímskokatolícka farnosť sv Petra a Pavla

3. 1. 2024

Dohoda o poskytovaní finančných prostriedkov

02/01/2024

6 000,00 EUR

Obec Petrovany

LIRI ao

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 81