Kultúra

Folklór je ľudová kultúra a slovesná tanečná a hudobná tvorba. V Petrovanoch má ľudová kultúra bohatú tradíciu. Spievali mladí i starí, dievčatá i chlapci. Spievalo sa pri práci, na zábave, na svadbe, v škole i kostole. Osobitným druhom folklóru boli „večarky“. Dievčatá i mládenci po popoludňajšej kostolnej pobožnosti sa zišli pred domom a na ceste a začali spieva? ľudové piesne. Neskoršie sa k nim pridružil mládenec s jednoradovou klávesovou harmonikou. Vytvárali sa tanečné dvojice dievčat a mládencov /dzifčatá, dzifky a parobci/. Nedeľné „večarky“ trvali do neskorých večerných hodín. Ráno sa išlo do domácich prác. Na „večarkoch“ sa vytvárali aj milostné vz?ahy, ktoré prechádzali aj do manželstiev. Manželské páry boli najčastejšie z obce. Neskoršie najmä mládenci išli na zábavu aj do susedných obcí, kde si našli manželské partnerky.

1

Z Petrovian pochádzajú alebo v Petrovanoch pracovali folkloristi Dezider Jinda, učiteľ i organista, Ondrej Vargečko, učiteľ i organista, Juraj Varga, učiteľ a manažér folklórneho súboru Šarišan, Imrich Mirko, učiteľ i organista. Vo východoslovenskom regióne bola známa rómska ľudová kapela „Mačo“ /Németh Mikula Ján/. Hrali na svadbách a svadobníci si ich pochvaľovali, bol o nich veľký záujem. V Mačovej rómskej kapele hrali jeho štyria synovia /Ďula, Milanko - druhé husle/, Michal /basa/, Baleke /bicie/, Riški bol kontráš a Berti Horváth saxafonista.

Jozef Sabolčík hral na „večarkoch“ na harmonike. Dobrými spevákmi boli Jozef Nemec, Ján Sopko, Ladislav Vargečko a  Andrej Vargečko.

Folkloristom osobitného typu bol petroviansky rodák Jožko Príhoda / nar. 1931/. Už v ľudovej škole pôsobil zamatovým hlasom na učiteľa Dezidera Jindu. Vystupoval ako sólista na mnohých slávnostiach, spieval na „večarkoch“, miloval ľudovú pieseň. Ako vojak základnej služby sa konkurzom dostal do Vojenského umeleckého súboru /VUS/ v Bratislave. Spolu s ním sa do VUS dostal i Ondrej Vargečko. Po vojenčine nastúpil do prešovského divadla. Po zrušení spevohry odišiel do Podduklianskeho ukrajinského ľudového súboru /PUĽS/ v Prešove, kde pôsobil ako sólista do smrti /1987/. Slovenský rozhlas vlastní jeho nahrávky /cédečká/ piesní. Je zberateľom archívnych notových zápisov piesní, z ktorých čerpajú viacerí folkloristi /Ňeorem, ňešejem, samo śe mi rodzi, Ej, ftačku jarabačku, A od Prešova v tim poľu, Šumna ja dzivečka, Klikaj, Hančo, klikaj, Vybiraj śe, Hančo, A našemu starostovi, Naša mlada jak sosna, Ore śedlak na hure, Ked ja pujdzem s kudzeľu a i./. Zostavil aj častušky /Zaśpivam vam śpivanečku v čistej šariščine/. Dňa 29. apríla 1990 Obecný úrad v Petrovanoch v spolupráci s Podduklianskym ukrajinským ľudovým súborom pripravil spomienkový kultúrny večer k nedožitým šes?desiatym narodeninám Jožka Príhodu.

V roku 1972 vznikla v Petrovanoch folklórna skupina. Utvorili ju pracovníčky Jednotného roľníckeho družstva pod vedením Vierky Smelej. Do skupiny patrili Elene Mihaliková, Alžbeta Vargovčíková, Anna Frištiková, Elena Hatoková, Anna Sabolová, Anna Sabolová-Zajacová, Anna Hatoková, Anna Amrichová, Marta Ivanová, Marta Repková, Terézia Gdovinová, Anna Jurová. V rokoch 1980 - 1983 skupinu viedla Eva Bedlovičová. Do skupiny prišli Helena Mihoková, Jolana Olejníková, Helena Rjapošová, Mária Kovaľová, Ján Sabanoš, Ondrej Drobný, Ander Trojčák, Anna Galdunová ml., Anna Sopková, Anna Sokolová, Anna Mikolajová, Regina Lukáčová. V roku 1984 - 1987 pristúpili do súboru pod vedením Heleny Hatokovej Marta Daňová, Mária Spišiaková, Marta Koleničová, Filoména Jacková, Marta Čuchranová, Valéria Sedláková, Mária Ficková, Mária Urbanová, Žofia Drobná, Helena Hatoková ml. V roku 1988 sa súbor omladil. Pod vedením Anny Mikolajovej patria do súboru aj Mária Šarocká st., Mária Šarocká ml., Anastázia Odelgová, Mária Mročová, Marta Pruchnerovičová, Júlia Šarocká, Erika Romaňáková, Mária Krivá, Miriam Srokovská, Anna Mišková, Monika Jankovičová, Miroslav Sopko, harmonikár, starosta, Kamil Krivý, Radoslav Tkáč, Ján Hrabovecký, Ján Sabanoš.

[Kultúra]

Od roku 2003 skupina sa premenovala na folklórnu skupinu Jožka Príhodu. Pôsobí v nej aj starosta Mgr. Miroslav Sopko, harmonikár, ktorý vniesol so skupiny systematickosť a koncepciu.

Na prehliadke folklórnych skupín Krása života v Sabinove r. 2003 obsadila skupina Jožka Príhodu  1. miesto. Na festivale v speve ľudových piesní pod názvom V Kendzicoch veśelo získala skupina v 1. ročníku r. 2003 3. miesto.

V roku 2003 vystupovala folklórna skupina Jožka Príhodu v Červenici pri Sabinove /Prebudená jeseň/, v Petrovanoch /Neskorá jeseň/, v Záborskom pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej pamiatky obce. V Petrovanoch sa urodilo veľa sliviek, z ktorých sa v jeseni vo voľnej prírode v medenom kotlíku varil lekvár v každej domácnosti. Vôňu lekváru bolo cíti? v celej dedine. Varenie lekváru ako folklórnu tvorivos? zahrnula skupina Jožka Príhodu do programu.

2345