GDPR

Zásady ochrany osobných údajov- aktualizácia 2023

informačná povinnosť čl.13 GDPR - aktualizácia 2023