Zberný dvor

Obec získala finančné prostriedky na výstavbu zberného dvora.
SKM_C250i23032812130.pdf (80.58 kB)